INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban np
ban pmenu
511 bann
ban naz obec
ban tst zrusene projekty
ban naz mesto
ban taxi zelva

TOPlist

FOTKA TÝDNE

1908 K horkam

1908 ulice K Horkám

TŘÍKOLKA TOUR

ph trik klip

ban tst prazske hospodareni
ban naz cech
ban nazory R3
ban naz odj

GALERIE FOTEK

154 06

rychlo mini
V pondělí jsme na Magistrát hlavního města Prahy podali další připomínky k probíhající aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. 
 
Jedná se ale znovu „jen“ o připomínky veřejnosti.
Naše první připomínky, v rámci úvodního projednání aktualizace č.2 Zásad, jsme podali letos v dubnu (ZDE).

Tentokrát jsme se zabývali detaily územní rezervy a jejími možnými důsledky na místní život.
+ aktualizace z července 2018 - protinávrh k navrhované trase byl odeslán na hlavní město Praha.

vrz mapazdroj: min.dopravy

Po jejich projednání je zřejmá trasa po území Patnáctky (je součástí etapy RS1 z Prahy do Brna). 
V novém výroku vyhlášky se výslovně objevil alespoň požadavek na vymezení tunelových úseků. Což je, s ohledem na polohu trasy přes obytná území a průmyslovou zónu, logické. 
Část trasy rychlovlaku po Patnáctce v tunelu zkrátka vést musí. 

Neméně důležitá jsou ale i omezení, která přinese stanovená územní rezerva. Pro podnikání v průmyslové zóně, i pro rodinné a bytové domy v ní ležící. A o ní zejména je tento článek.
Orto rychlovlak
Stavba bude v území velkým stavebním zásahem. Zatím bude, více či méně, na Patnáctce přímo ovlivňovat území o rozloze 130 hektarů. Po dlouhou řadu let. 
  • Poloha osy projednávaného koridoru, a jeho mohutné územní rezervy, se výrazně dotýká zejména průmyslové zóny Hostivaře a části obytného území Horních Měcholup. V těchto úsecích sice bude tunel nezbytností, územní rezerva ale bude platit i zde. 
  • Téměř jistě ale nad zemí, po povrchu a v zářezu bude realizován úsek mezi budoucí železniční stanicí Zahradní Město na západě až po zaústění trasy u Rabakovské ulice. Poloha zaústění pod zem zatím jasná není.  
  • Osa koridoru podél Dolních Měcholup prochází zelení, územní rezerva ale zasahuje i do obytné zástavby.
  • U jižního vyústění rychlovlaku (nezbytně z tunelu) na povrch či do zářezu pod obytným celkem na Hornoměcholupské ulici bude rychlost souprav už možná přes 200km/hod. V opačném směru do centra budou rychlovlaky, o několik set metrů dále, zastavovat na nádraží v Zahradním Městě. Tedy budou brzdit. 
Detaily tunelových úseků i úprav u vyústění z tunelu, možné vedení části trasy v zářezu, podoba nadzemního řešení při křížení trasy se stávající železnicí i stavební činnost po dobu stavby bude řešena až při přípravě dokumentace pro územní řízení. Zřejmě až po roce 2020. Územní rezerva na Patnáctce o rozloze 130 ha ale bude schvalována co nevidět. 
 
Proto jsme také podali další připomínky.
 
O co nám v připomínkách jde ?

Koridor rychlovlaku jen na území Prahy 15 vytvoří, ihned po jeho schválení, územní rezervu o rozloze ca 130 hektarů na dobu sedmi až devatenácti let (dle odhadu investora - SŽDC).

Územní rezervou budou dotčeny stovky až tisíce vlastníků nemovitostí i přesto, že zřejmě velká část trasy koridoru bude vedena v tunelovém úseku. Ten jinak většinou výrazná omezení pro většinu stavební činnosti nepřináší. V naší připomínce jsme tedy žádali, aby vlastníkům nemovitostí byly známy omezující podmínky pro výstavbu či rekonstrukci jejich nemovitostí v připravované územní rezervě co nejdříve. Optimálně již při schválení platnosti této územní rezervy. Také proto, aby vlastníci nemovitostí mohli včas, tedy dříve, než bude územní rezerva vyhlášena, řešit své plány a záměry jěště bez omezujících podmínek.

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy jsou totiž nadřazeny i platnému pražskému územnímu plánu. Po schválení této nyní projednávané aktualizace Zásad bude územní rezerva stanovena, ale její aplikace do územního plánu bude (dle harmonogramu SŽDC), trvat zřejmě až do roku 2020. Zejména z tohoto důvodu vidíme rychlé stanovení podmínek pro výstavbu v územní rezervě jako podstatnou. 

Příslušné místní orgány státní správy, zejména stavební úřad, bude po jistou dobu často první institucí, kterou budou, zejména drobní stavebníci, informováni o existenci územní rezervy a tím o možných omezeních pro jejich nemovitosti a záměry. Málokoho totiž zřejmě napadne, při jeho záměru na výstavbu garáže či rekonstrukci domu, nahlížet do jiného dokumentu, než je územní plán hl. m. Prahy. Jestli do nějakého plánu vůbec nahlížet budou. O to větší může být pak jejich překvapení.

Rada MČ Praha 15 nenašla shodu na podání stanoviska ani námitky dle §39, odst. 2 stavebního zákona ani tentokrát. O důvodech, proč se příslušní zástupci starosty pro dopravu a územní rozvoj (oba Zelení) rozhodli toto řízení znovu ignorovat, nevíme. Znovu se nic nedělo ani potom, co jsme na končící termín pro podání námitek či připomínek upozornili. 
prip II

A tak jsme znovu vytvořili připomínky „za veřejnost“ sami.

K nim se znovu připojili někteří zastupitelé, kteří jsou členy dopravního výboru i komise územního rozvoje Prahy 15 (ing. Petr Neumann, ing. arch. Igor Filipovič). I Milan Wenzl. 

Děkujeme také za Váš předchozí zájem o tuto problematiku. Nejsme proti realizaci rychlovlaků přes Českou republiku.

Rychlovlak ale jistě nebudeme, podobně jako většina obyvatel Patnáctky, denně používat. Přesto jeho negativní dopad před jeho výstavbou, při stavbě i po ní bude jistě ovlivňovat nejen stovky vlastníků domů a bytů, ale i mnoho místních firem.
A to by už nás zajímat mělo. Alespoň to, jak se pokoušet negativní vlivy této stavby co nejvíce eliminovat.

Pokud se i Vám zdají naše další připomínky také jako podstatné, dejte nám prosím vědět Vaši účast na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Širší zájem zastupitelů i občanů může mít v dalším projednávání svou váhu.

Michal Frauenterka a Jan Beran, Spolek Bosákovník

vrt vid1 miniČLÁNEK
NAŠE PŘIPOMÍNKY Nr.
 1
mp MINI PRIP r
2. dubna 2017 13. dubna 2017

 NECHCEME RYCHLOVLAK
POD NAŠIMI DOMOVY
aneb
ÚPRAVA KONCEPCE
DOPRAVY V PRAZE 15

23. července 2018

 Rozvoj PHA 15 kostce text 920x215 px
 916

ban zprav tel

 

ban kalendar

DNES JE neděle 24.2.2019

Svátek má Matěj, zítra Liliana
BANN STEZKA
ban download new release
 ban Facebook
ban historie