INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban np
ban pmenu
511 bann
ban naz obec
ban tst zrusene projekty
ban naz mesto
ban taxi zelva

TOPlist

FOTKA TÝDNE

1908 K horkam

1908 ulice K Horkám

TŘÍKOLKA TOUR

ph trik klip

ban tst prazske hospodareni
ban naz cech
ban nazory R3
ban naz odj

GALERIE FOTEK

154 06

vd 18 2 Letos v červnu jsem byl, na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy, náměstkem primátorky pro dopravu z koalice ANOČSSDZeleníKDUČSLSTAN, napomenut z populismu.
Zakončil jsem totiž mou interpelaci, týkající se zejména dopravních staveb na jihovýchodě Prahy tvrzením, že toto volební období je, pro občany zde žijící, spíše dobou temna. 
Je či není? O tom je tento převánoční článek.
 
Trasy segmentů nových silničních staveb jsou znázorněny na níže uvedeném výkresu IPRu (pozn.: IPR - magistrátní Institut územního rozvoje):
ipr TD 18 2
SEGMENT 1. - etapa 511 Pražského (vnějšího) okruhu kolem Prahy – SOKP, propojující dálnice D1 (na Brno) s dálnicemi D11 (na Hradec) a R10 (na Boleslav), a s nimi související obchvat Českobrodské ulice (výpadovky I/12 na Kolín), v Praze zajišťující obchvat Běchovic a Újezda nad Lesy. Tuto investici zajišťuje stát.
Ve výkresu jsou stavby označeny jako č. 1. a 2.

SEGMENT 2. - dokončení městského (vnitřního) silničního okruhu v úseku Štěrboholská radiála (od lanového mostu) na Balabenku. Tuto investici zajišťuje město. 
Ve výkresu je stavba označena jako č. 6

 

Obě stavby, společně s dokončením Vysočanské radiály na severovýchodě, jistě výrazně pomohou řešit tranzitní, zejména kamionovou dopravu mezi dálnicemi, ale i osobní automobilovou dopravu z hustě obydlených území za Prahou (Praha-východ, Kolínsko).

SEGMENT 3. - Jihovýchodu Prahy, zejména dopravě z výpadovky I/2 (Říčansko, Kutnohorsko), má pomoci další obchvat – Hostivařská spojka. Má vést od napojení výpadovky I/2 na vnější pražský okruh (křížení u Úhřiněvsi) až na okruh městský. A napojit se na něj právě u lanového mostu. Její poloha je stanovena tak, aby před tranzitní dopravou ulevila nejen Úhříněvsi, ale i Dubči, Štěrboholům, Dolním i Horním Měcholupům a Hostivaři. Tuto investici zajišťuje město. 
Ve výkresu je stavba označena jako č. 3, 4 a 5.
SEGMENT 4. – s realizací staveb výše uvedených segmentů souvisí i řešení odklonu dopravy mezi Jižním Městem, Úhřiněvsí, Horními Měcholupy a Hostivaří tak, aby tranzitní doprava vedla mimo jejich hustě obydlené oblasti. A byla přitom napojena i na Hostivařskou spojku. Vedlejším, ale důležitým efektem, je i odvedení dopravy z kamionového překladiště Metrans. Tuto investici zajišťuje město. 
Ve výkresu jde o stavby označené jako č. 7, 8, 9 a 10.

Letos v listopadu proběhlo v měcholupské hasičárně setkání s občany nad dopravními stavbami jihovýchodu Prahy, kterého se pan náměstek také účastnil.
Před odchodem ze setkání prohlásil, že na všech stavbách se intenzivně pracuje.

Po jeho vystoupení jsem měl chvíli pocit, zda jsem to své předchozí tvrzení o době temna tehdy trochu nepřehnal. A tak jsem ho požádal o doplňující informace. V jakém stavu jsou přípravy, jaký je jejich předpokládaný harmonogram? Neodpověděl. Moc jsem nechápal proč, když prý vše běží?

O několik týdnů později přišlo město s návrhem rozpočtu na rok 2018. Rozpočtu na poslední rok této koalice. A v něm znovu skutečná příprava těchto staveb nemá zelenou.

V přiložené tabulce dokládám, na výdajích města do jednotlivých segmentů těchto dopravních staveb, skutečný zájem této koalice na řešení tranzitního kolapsu jihovýchodu Prahy:

HLAVNÍ DOPRAVNÍ STAVBY
JIHOVÝCHODU PRAHY
 
odhad hodnoty
staveb v mil. Kč 
vydáno
2015 
vydáno
2016 
vydáno
2017 
návrh na
rok  2018 
zbývá vydat
po roce 2018 
rozpracovanost
staveb v % 
komentáře
HMP
 
SEGMENT 3.                  
Hostivařská spojka - etapa Hostivař  175 0 1 1 3  170 3% zde   
Hostivařská spojka - etapa Dolní Měcholupy   286 0 0,5 1 4 276 3,5% zde   
Hostivařská spojka - etapa Úhříněves   210 0  3 1 3  206 2% zde  
SEGMENT 2.     
Městský okruh - etapa Šterb. radiála / Balabenka   9000  10  29,2  40 20 8927 1% zde   
SEGMENT 4.     
odklon dopravy u Metransu 50* 0 0 0 0 50* 0%    
 zdroj: rozpočty a web HMP (* odhad)

Nejen z čísel, ale i z komentářů HMP z předkládaných rozpočtů za poslední roky (pozn.: metoda Ctrl+C a Ctrl+V se změnou roku) ale myslím jasně vyplývá,
jak na těchto stavbách město opravdu „dře“. Zda byly tyto mizivé investiční výdaje v uplynulých čtyřech letech skutečně vydány, jsem už nezkoumal.

V minulém článku (ZDE) jsem uvedl, jak, za toto volební období, stávající koalice (ve srovnání s rokem 2014) dokázala v provozních výdajích už navíc „projíst“ 42 miliard korun.
O mnoho více, než za stejnou dobu vydala na investice.


A výsledek? Z dopravních staveb na jihovýchodě Prahy se jich nepostavil ani metr.


A SEGMENT 1. - etapa vnějšího okruhu 511 a obchvat I/12 ? (
investor - stát)

Na podzim roku 2014 - stavby měly platné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) a územní řízení pokračovalo. Mělo být vydáno v roce 2015.

Na podzim roku 2018 - stavby budou mít (snad) platné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) a územní řízení (snad) bude pokračovat. Mělo by být (snad) vydáno v roce 2019.

Fáze projektové přípravy tohoto páteřního dopravního segmentu celého regionu se tak za 4 roky nepohne ani o krok (více o tom v článku ZDE). 


Doba temna dopravním problémům jihovýchodu Prahy tak nekončí. Bohužel.

Dovedl bych si představit i lepší vánoční dárek. Někteří hlavní viníci jej ale dostali. Stali se poslanci českého parlamentu.

I tak veselé Vánoce i celý Nový rok 2018.

Optimismu a nových sil v něm bude třeba.

Michal Frauenterka a redakce iZÍTRA.info

MAPA OKRUHŮ A RADIÁL RUBRIKY IZITRA.INFO DOPRAVNÍ MAPA - PRAHA 15 
MAPA CELEK2 511 bannban rozv mini  MAP TRANS3 
 Rozvoj PHA 15 kostce text 920x215 px
 916