INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice

TOPlist

bann rozvoj uzemi2

návrhy iZÍTRA.info - podrobněji zde  

V našich návrzích se snažíme k městské části Praha 15 přistupovat jako k samostatnému území, tvořenému původní vesnickou zástavbou obcí Hostivaře a Horních Měcholup, protknutou železniční tratí se dvěma nádražími, hostivařským lesoparkem na jihu a průmyslovou zónou na severu.
Překotnou sídlištní výstavbou v druhé polovině minulého století byly původní plány postupného rozvoje vesnické a příměstské zástavby zrušeny.Území obcí se změnilo a slilo do polo-kompaktního města. Do jakéhosi paskvilu komunistického urbanizmu mezi městem a příměstskou zástavbou.
Nejen proto, že se situace v územním plánování za poslední roky výrazně mění každou chvíli, by do budoucna zastupitelstva městských částí měly podle nás mít možnost jako první formulovat obecné zásady i změny svého územního rozvoje. Že by územní plánování přešlo úplně na městské části, to už by vyžadovalo legislativní změnu a posun. O takové možné změně píšeme v jiné části ZDE
 
ban platny UP

ÚZEMNÍ PLÁN 
Obecně je územní plán jedním z nejpodstatnějších dokumentů metropole. Ten stávající (na obrázku) platí od roku 1999. 
Nový se tvoří již téměř 10 let. Jeho první návrh byl před schválením zrušen v roce 2011. 

Další návrh z minulého roku (tzv. metropolitní plán - naše vlastní mapa návrhu v Praze 15 - ZDE), jehož úskalí a nebezpečí popisujeme níže, dnešní pražská politická reprezentace, tak jako tak, schvalovat nebude. Možná ani ta příští. Celkem už jeho příprava stála téměř 2 mld. Kč a jeho schvalování se odhaduje až za rok 2022. 

O důvod více, proč připravovat domácí představu o budoucí podobě územního plánu.

I dnes jsou občanům Prahy 15 pravidla územního plánování nakloněna alespoň tak, že jejich volení zástupci s vlastní představou stále ještě přijít mohou.
Náš koncept směřuje k podobě, ve které by nová výstavba nebyla zcela nepřípustnou, jen by se počet obyvatel už zvyšoval jen velmi pozvolna. Vede nás k tomu i hustota obyvatelstva v Praze 15, která je nad pražským průměrem. Je také zřejmé, že v územích stávajících sídlištních celků stále jsou místa, kde územní plán výstavbu zahušťovat připouští. Naše návrhy, jak tuto věc, alespoň částečně, řešit, najdete ZDE. 

Odmítáme
však násilná řešení typů stavebních uzávěr, změn územních plánů znehodnocujících hodnotu soukromých pozemků či městem připravovanou nulovou toleranci k půdním vestavbám stávajících rodinných domů. Snažíme se o konsensus.

Navrhujeme:

 
Na závěr těchto úvah si dovolíme sdělit naše přesvědčení: 
  • výraznější zahušťování jihovýchodu Prahy, a to včetně projektu Východního města, by mělo být zvažováno až po dokončení všech souvisejících dopravních staveb, řešících jak tranzitní silniční, tak i městskou hromadnou dopravu
  • nyní je třeba, aby hlavní město Praha, po letech ignorování místních problémů, investovala přednostně do městské infrastruktury u nás. 
    Ve vlastním zájmu.
 poz.red: VÝCHODNÍ MĚSTO - plánované "Východní město" neleží v území Prahy 15, ale nedaleko, u Dubče a Štěrbohol. Mělo by v něm žít až 30 tis. obyvatel.