INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 

ods  TOP 091 
svob SSCR log
ban naz obec  ban naz mesto  ban nazory z Cech 
ban tst hosivarsky lesopark ban tst metropolitni plan ban postrehy odjinud
ban tst zrusene projekty ban tst prazske hospodareni  
511 bann    
ban naz evropa ban naz podnikani ban naz kultura sport
f 1 s82033 Je to právě čtyři roky od chvíle, kdy ještě minulé zastupitelstvo městské části Praha 15 schválilo výzvu vlastníkovi Hostivařské přehradní nádrže a potoka Botič – hlavnímu městu Praha - k řešení ochrany obyvatel v obydlených oblastech Hostivaře před povodní.

Spolu s usnesením a výzvou byla městu doručena též tehdy nová, celistvá studie možných protipovodňových opatření v obydlených oblastech Hostivaře.

Studie, která by, po její úplné realizaci, byla schopná Hostivař ochránit i před průtokem Botiče okolo 80 m3 / vteřinu, naměřeném při bleskové povodni v červnu 2013.
Co se od června 2013 událo a co se chystá? Ale hlavně, jak již realizovaných, a dalších možných opatření, využít k lepší ochraně obyvatel Hostivaře podél toku potoka Botič.
O tom zejména je tento článek. 
 
LIB MOST MINI
* vystavěn v r. 1928 * šíře mostu 21 m *

* první harmonogram * rekapitulace * nový most * rekonstrukce mostu * scénář 1. * scénář 2. * časové kolize * taktika odpůrců nového mostu * možná úspora * tisíciletá voda * 2026 *


O tom všem v našem článku.

 
VO hmp mini
Pro podzimní volby do nového zastupitelstva hlavního města Prahy začíná diskuse o počtu volebních obvodů.
Někteří navrhují znovu jeden obvod, jiní by se chtěli vracet k sedmi obvodům. 
Obecně podle nás ale platí, že čím méně obvodů, tím více pragocentrismu.
Dnešní stav, vzešlý z voleb v jednom obvodě sice znamenal, že si politické subjekty mohly vybrat svého kandidáta na primátora či primátorku a okolo něj udělat volební kampaň. Některé strany zařadily na svou kandidátku, která obsahovala 65 jmen, i některé osobnosti známé v městských částech. Většina jich ale celou kampaň stavěla na pouze na "lídrovi".  
quo praha
Praha už nějakou dobu pokračuje ve svérázné správě města.
Bez řešení nejen jejích klíčových problémů, ale i běžných provozních záležitostí denodenní správy.
A tato nečinnost už začíná být vidět.
Další vlna nováčků se ve vedení Prahy seznamovala s prostředím a jejich mottem bylo a je, že vše, co bylo, bylo špatně.
Negace a nátlak je skutečným programem, hledání řešení klíčových problémů zůstává v pozadí. 
Podíváme-li se také blíže na ekonomiku a rostoucí administrativu metropole, je také otázkou, kdo vlastně město řídí? A kam?
p volba ban
O přímé volbě prezidenta hovoří nejen konzervativci a někteří liberálové, ale i část ústavních právníků, jako o kroku stranou od smyslu konstrukce naší nejvyšší právní normy – Ústavy ČR.

Větší část českého parlamentu nyní veřejně prohlašuje, že přímou volbu je třeba rozšířit i do krajů a obcí, možná ještě dál.
Velmi dlouhá diskuse o zavedení dalších většinových prvků do volebního zákona, zejména při volbách  do poslanecké sněmovny, trvající už od konce 90. let, k ničemu nedospěla. Zasáhl Ústavní soud.
Potvrdil základní námitku, že tehdy schválený zákon omezuje volnou soutěž politických stran a rovnost šancí politických subjektů na úspěch. 
11 kruh obj
Pro podnikatele, ale zejména pro ty, kteří se před blízkými komunálními volbami rozhodují vzít (či nevzít) na sebe odpovědnost za správu obce, je určen tento článek. Jak uvedeme níže, nově implementované zákony do českého právního řádu už do značné míry determinují svobodnou vůli a právo občana sdružovat se v politických stranách či vykonávat veřejnou funkci zastupitele.
S jejich aktivitami politickými, či jejich zájmem podílet se na správě věcí veřejných prostřednictvím svého členství v orgánech obce, jsou totiž nově spojeny s povinnostmi, které se již netýkají jen jich samotných, ale i jejich rodin i širšího příbuzenstva.
A v některých případech nejenom po dobu jejich angažmá či krátce po něm, ale doživotně.
BAN MP 18 MINI
NÁVRH NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY BYL ZVEŘEJNĚN. 

JEHO PROJEDNÁVÁNÍ BY, SNAD, MĚLO ZAČÍT LETOS NA JAŘE.
A PLATIT BY, PODLE HARMONOGRAMU Rady hl. m. Prahy, MĚL TAK OD ÚNORA ROKU 2023.

JEHO MAPU I REGULACE U JEDNOTLIVÝCH LOKALIT V PRAZE 15, NAJDETE ZDE. 

NEJENOM PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ POSTUPNĚ TAKÉ PŘINESEME AKTUÁLNÍ INFORMACE I BLIŽŠÍ KOMENTÁŘE TOHOTO JINAK VELMI SLOŽITÉHO DOKUMENTU.

reklama kacaba