INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 

ods  TOP 091 
svob SSCR log
ban nazory R1 ban nazory R2
ban tst 1 ban tst 3 ban nazory R3
ban tst 2 ban tst 4 ban nazory R4
mp MINI PRIP VIZ
PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT A BEZPEČNOST V PRAZE 15
vs. METROPOLITNÍ PLÁN PRAHY

díl druhý

  • ÚZEMNÍ REZERVY PRO NOVÉ VODNÍ PLOCHY ... i OBNOVA SLATINSKÉHO POTOKA
  • PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ - BOTIČ, KOŠÍKOVSKÝ POTOK
  • KAPACITNÍ MÍSTA POŽÁRNÍ HYDRANTOVÉ SÍTĚ NA CELÉM ÚZEMÍ PRAHY 15
  • ZACHOVÁNÍ PARKOVIŠTĚ U PLÁŽE PŘEHRADY V ULICI K JEZERU
  • PŘEHODNOCENÍ SNÍŽENÍ PLOCH HOSTIVAŘSKÉHO LESOPARKU
  • ... A KONCEPT MOŽNÉHO ŘEŠENÍ MĚSTSKÝCH PARKŮ K TOMU
PŘEDSTAVUJEME DRUHÝ OKRUH TÉMAT, KTERÝ BUDE, UŽ 23.ČERVENCE 2018, PROJEDNÁVAT ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
mp MINI PRIP r

KONCEPCE DOPRAVY V PRAZE 15 vs. METROPOLITNÍ PLÁN PRAHY

díl první

  • ÚPRAVA TRASY RYCHLOVLAKU POD ŽELEZNIČNÍ KORIDOR - NE POD NAŠE DOMOVY
  • ÚPRAVA TRASY METRA "A" POD ŽELEZNIČNÍ KORIDOR + STANICE HOSTIVAŘ A HORNÍ MĚCHOLUPY
  • RYCHLÉ DOKONČENÍ SILNIČNÍCH OKRUHŮ, ALE I ŘEŠENÍ TRANZITEM PŘETÍŽENÝCH ULIC V PRAZE 15
  • .... A OCHRANA TRIANGLU V HOSTIVAŘI K TOMU
PŘEDSTAVUJEME PRVNÍ OKRUH TÉMAT, KTERÝ BUDE, UŽ 23.ČERVENCE 2018, PROJEDNÁVAT ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
p15 mp MINIPŘIPOMÍNKY ZDE
V tomto článku Vám předkládáme souhrn místních, dosud známých, zásadních připomínek k návrhu Metropolitního (územního) plánu Prahy tak, jak se nám je dosud podařilo shromáždit.

Jedná se jak o naše vlastní návrhy, tak i o návrhy zástupců radniční opozice. 

Stanovisko koaliční rady MČ Praha 15 dosud není k dispozici.

Připomínky budou projednávány na mimořádném zasedání místního zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.7.2018, které se uskuteční v hasišské zbrojnici v ulici Holoubkovská č.p.323 v Horních Měcholupech od 17 hodin.
Jak se níže v tomto článku můžete přesvědčit, řada z těchto připomínek, ať pozitivně či negativně, může mít skutečně zásadní vliv na život v Praze 15. 
Hostivar divadlo mini Divadelní Hostivař

Jednotlivé hostince mívaly své sály, kde se již v 19. století hrálo divadlo. Rovněž v sokolovně, která byla dokončena v roce 1932, kultura také kvetla.
Již ve 30. a 40. letech v Hostivaři působilo Malé divadlo, které nejprve hrálo v hostinci Na Kovárně na dnešním Kozinově náměstí. Úroveň tohoto ochotnického souboru byla téměř profesionální. Svědčí o tom i několikerá účast na Jiráskově Hronovu. Drdovým dramatem Městečko na dlani dosáhli vrcholového umístění. Každé představení se několikrát opakovalo a nenašlo se prázdné sedadlo.
Zřejmě v roce 1948 se soubor Malého divadla přestěhoval do nového společensko-kulturního centra, do divadla a kulturního domu při Hornoměcholupské ulici.
Nejenom o divadle je ale tento článek.
f 1 s82033 Je to už více než pět let od chvíle, kdy, ještě minulé Zastupitelstvo městské části Praha 15, schválilo výzvu vlastníkovi Hostivařské přehrady a potoka Botič – hlavnímu městu Praha – k řešení protipovodňové ochrany obyvatel Hostivaře. 
usnesením a výzvou byla tehdy městu doručena též nová studie protipovodňových opatření v obydlených oblastech Hostivaře. Studie úprav, které by, po jejich úplné realizaci, byly schopné Hostivař ochránit i před průtokem Botiče okolo 80 m3 / vteřinu, naměřeném při bleskové povodni v červnu 2013.
Co se od června 2013 událo a co se chystá, ale hlavně, jak již realizovaných, a dalších možných opatření, využít k lepší ochraně obyvatel Hostivaře podél Košíkovského potoka a Botiče.

O tom zejména je tento článek. 
system 8 20 33 f 1 s82033 f4 s82033
f 2 s82033 f 5 82033
SYSTÉM 8.20.33 ZDE HOSTIVAŘ - fota z 2. června 2013
******  8 hodin  - by měli obyvatelé Hostivaře na odvrácení škod a na evakuaci   *******  20 m3/vteřinu  - možnost odpouštění nádrže v objemu 20 m3/vteřinu by sice vyžadovalo dílčí úpravy, ale pomohlo by ke zmenšení škod i odvrácení menších povodní. A pražské čtvrti na toku Botiče pod Hostivaří by též nebyly ohroženy.  *******  33 m3/vteřinu  - a ani o kubík víc na přítoku přehrady by Hostivař zřejmě ochránil od jakékoliv povodně.
     
VO hmp 18
Včera Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo, že se na podzim v komunálních volbách bude znovu volit jen v jednom obvodě. 
O jeden hlas prohrál návrh na rozdělení do sedmi volebních obvodů. Škoda.  
Ani toto diskutované dělení nebylo tím, které jsme navrhovali. (náš článek na 22 volebních obvodů najdete zde) Přesto ale bylo blíže respektu k historii území Velké Prahy, původně tvořené téměř šedesátkou městeček a vesnic. 
Bude efektem i těchto komunálních voleb, že volby do pražského zastupitelstva budou zase jen těmi malými parlamentními ?
O pár dalších detailech důsledku včerejšího "moudrého rozhodnutí" je i tento článek.
 
VO hmp mini
I ty poslední volby do pražského zastupitelstva byly postaveny na politickém lídrovi. Na jednom jméně, které mělo přitáhnout voliče té či oné politické straně. Různá sdružení nezávislých kandidátů, na rozdíl od zbytku země, při komuálních volbách v Praze dosud neměla nikdy úspěch. 
Volby do pražského magistrátu jsou totiž vždy jen malé parlamentní volby. Politický souboj české politiky o prestižní pozici s primátorským řetězem. Budoucí nositel řetězu dokonce někdy přijel do Prahy na Babetě, narychlo si změnil bydliště a mohlo se jít na věc. Letos to zřejmě bude dílem podobné.
Podstatným článkem úspěchu tohoto boje o prestiž bylo mít z Prahy jen jeden volební obvod. Rozhodování o zachování této konstrukce proběhne za několik dnů v pražském zastupitelstvu. Ti dosluhující zastupitelé budou těm novým určovat nejen počet křesel, ale také právě počet volebních obvodů. 
Někteří navrhují znovu jeden obvod, jiní by se chtěli vracet k sedmi obvodům. My navrhujeme volebních obvodů 22.
Stejně, jako je v Praze správních oblastí. Proč?
O tom hlavně je tento článek.

reklama kacaba