INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 

ods  TOP 091 
svob SSCR log
ban nazory R1 ban nazory R2
ban tst 1 ban tst 3 ban nazory R3
ban tst 2 ban tst 4 ban nazory R4

Na příkladu snahy o důsledný postup podle zákona přikládám krok za krokem genezi vypořádání jedné rok staré námitky k letošnímu rozpočtu hlavního města Prahy.

M CELEK mini
POKUD NEBUDE TENTO TRANZITNÍ OBCHVAT PĚTI MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ŘEŠEN NYNÍ, PAK NA DALŠÍCH DVACET LET BUDE I VÍCE NEŽ 50.000 PŘESPOLNÍCH DENNĚ JEZDIT OKOLO DOMŮ V ULICÍCH ŠVEHLOVA, PRŮMYSLOVÁ, HORNOMĚCHOLUPSKÁ, K HORKÁM, PŘÁTELSTVÍ I KUTNOHORSKÁ.
A K TOMU MHD S PŘEDNOSTÍ PŘED DOMÁCÍMI!! 
Hostivařská spojka už oficiální název ani nemá, je složená z několika úseků tvořících jako celek dopravní spojku. Nazvěme ji pro další části tohoto článku příznačně svému významu „Radiála úlevy“. (pozn.: radiála-komunikace směřující ze středu města na jeho okraj). 
V územním plánu, přijatém v roce 1999, byla Radiála úlevy navržena jako páteřní spojka řešící odvedení dopravy z hostivařské a úhříněveské průmyslové zóny i jako obchvat obytných částí několika historických obcí (dnes městských částí).
Vedena má být, z křížení na Štěrboholské radiále (křížení s ul.Rabakovskou), tedy z vnitřního pražského okruhu, na okruh vnější, na křížení u Uhříněvsi. 
Úlevou má být nejen pro nákladní tranzit, ale také pro rychle rostoucí zástavbu na jihovýchodě Prahy, ale hlavně a za její hranicí, v obcích a městech v Kraji Středočeském. 
O tom, jak ji má už deset let město "na háku", je tento článek.
P15 let mini
Vysoké zadlužení, i schodkové hospodaření hlavního města Prahy a trvalé podfinancování zákonných povinností jeho městských částí, spěje k detroitské tragédii.
Ale na palubě Titaniku stále ještě vyhrává kapela. 
Budoucnost Prahy 15 je nejistá. 
EU mapa1
Evropská unie je politická a ekonomická unie.

Evropská unie je založena na Smlouvě o Evropské unii a na Smlouvě o fungování Evropské unie, které uzavřely členské státy a kterými na Unii přenesly některé své pravomoci za účelem dosažení společných cílů.
 
Unie zejména poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob.
Vytváří vnitřní trh a usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství a ochraně životního prostředí.
Podporuje vědecký a technický pokrok a bojuje proti sociálnímu vyloučení. Mezi cíle dále patří podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti a solidarity mezi členskými státy.
Unie vytváří hospodářskou a měnovou unii, jejíž měnou je euro.
Ve svých vztazích s okolním světem Unie zastává a podporuje své hodnoty a zájmy a přispívá k ochraně vlastních občanů. 
Dle smlouvy přispívá k míru, bezpečnosti, udržitelnému rozvoji planety, volnému a spravedlivému obchodování, vymýcení chudoby, ochraně lidských práv a k dodržování a rozvoji mezinárodního práva.
Podle čl. 3 Smlouvy o EU je cílem Unie podporovat mír, své hodnoty a blahobyt obyvatel. 

ath ph
Územní plánování spěje k novému územnímu (metropolitnímu) plánu.
 
Odkrývá se tím nejen budoucí podoba Prahy, ale také přežitý způsob jejího vnitřního rozhodování.
Zadání metropolitního plánu, i přes výrazné připomínky městských částí, koncipuje Prahu jako supermetropoli. Stavět se má zejména v pražském prstenci.
Historická pravomoc magistrátu vytvářet a schvalovat územní plán Prahy do úplného detailu pro každý její kout (na rozdíl od dnešní praxe v ostatních krajích) je typickou ukázkou, jak si pražští zastupitelé, a to už od vzniku „Velké Prahy“ v roce 1922, představovali rozvoj a expanzi v tehdy ještě útulné pražské kotlině.
I přesto, že pražští zastupitelé byli vždy vyslanci svých obvodů (nyní městských částí), často zapomínali, odkud přišli, a naopak upevňovali vliv hlavního města na úkor pražských obcí. Na obranu některých, ne všichni zapomněli. 
Hlavní město Praha je krajem a obcí zároveň. Se všemi podstatnými pravomocemi, které také vydatně používá.
11 kruh obj
Finanční hospodaření Městské části Praha 15 je od jejího vzniku / 18.11.1994 / vyrovnané. MČ Praha 15 nemá ani korunu úvěrů, ale stejně tak dlouho je její financování předmětem diskuse. Trend financování městských částí a tím i Prahy 15 je rok od roku podrobován dalším a dalším zkouškám. 
I přesto, že až na výjimečné výkyvy, příjmy hlavního města Prahy a státního rozpočtu stoupají, MČ Praha 15 z tohoto růstu neprofituje. Ba naopak. Od roku 2006 postupně přichází o 30% svých příjmů z dotačních vztahů, ve kterých se Hlavní město Praha s městskými částmi dělí o daňové příjmy svých občanů.

reklama kacaba