INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 

ods  TOP 091 
svob SSCR log
ban nazory R1 ban nazory R2
ban tst 1 ban tst 3 ban nazory R3
ban tst 2 ban tst 4 ban nazory R4
M CELEK mini
POKUD NEBUDE TENTO TRANZITNÍ OBCHVAT PĚTI MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ŘEŠEN NYNÍ, PAK NA DALŠÍCH DVACET LET BUDE I VÍCE NEŽ 50.000 PŘESPOLNÍCH DENNĚ JEZDIT OKOLO DOMŮ V ULICÍCH ŠVEHLOVA, PRŮMYSLOVÁ, HORNOMĚCHOLUPSKÁ, K HORKÁM, PŘÁTELSTVÍ I KUTNOHORSKÁ.
A K TOMU MHD S PŘEDNOSTÍ PŘED DOMÁCÍMI!! 
Hostivařská spojka už oficiální název ani nemá, je složená z několika úseků tvořících jako celek dopravní spojku. Nazvěme ji pro další části tohoto článku příznačně svému významu „Radiála úlevy“. (pozn.: radiála-komunikace směřující ze středu města na jeho okraj). 
V územním plánu, přijatém v roce 1999, byla Radiála úlevy navržena jako páteřní spojka řešící odvedení dopravy z hostivařské a úhříněveské průmyslové zóny i jako obchvat obytných částí několika historických obcí (dnes městských částí).
Vedena má být, z křížení na Štěrboholské radiále (křížení s ul.Rabakovskou), tedy z vnitřního pražského okruhu, na okruh vnější, na křížení u Uhříněvsi. 
Úlevou má být nejen pro nákladní tranzit, ale také pro rychle rostoucí zástavbu na jihovýchodě Prahy, ale hlavně a za její hranicí, v obcích a městech v Kraji Středočeském. 
O tom, jak ji má už deset let město "na háku", je tento článek.
P15 let mini
Vysoké zadlužení, i schodkové hospodaření hlavního města Prahy a trvalé podfinancování zákonných povinností jeho městských částí, spěje k detroitské tragédii.
Ale na palubě Titaniku stále ještě vyhrává kapela. 
Budoucnost Prahy 15 je nejistá. 
EU mapa1
Evropská unie je politická a ekonomická unie.

Evropská unie je založena na Smlouvě o Evropské unii a na Smlouvě o fungování Evropské unie, které uzavřely členské státy a kterými na Unii přenesly některé své pravomoci za účelem dosažení společných cílů.
 
Unie zejména poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob.
Vytváří vnitřní trh a usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství a ochraně životního prostředí.
Podporuje vědecký a technický pokrok a bojuje proti sociálnímu vyloučení. Mezi cíle dále patří podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti a solidarity mezi členskými státy.
Unie vytváří hospodářskou a měnovou unii, jejíž měnou je euro.
Ve svých vztazích s okolním světem Unie zastává a podporuje své hodnoty a zájmy a přispívá k ochraně vlastních občanů. 
Dle smlouvy přispívá k míru, bezpečnosti, udržitelnému rozvoji planety, volnému a spravedlivému obchodování, vymýcení chudoby, ochraně lidských práv a k dodržování a rozvoji mezinárodního práva.
Podle čl. 3 Smlouvy o EU je cílem Unie podporovat mír, své hodnoty a blahobyt obyvatel. 

ath ph
Územní plánování spěje k novému územnímu (metropolitnímu) plánu.
 
Odkrývá se tím nejen budoucí podoba Prahy, ale také přežitý způsob jejího vnitřního rozhodování.
Zadání metropolitního plánu, i přes výrazné připomínky městských částí, koncipuje Prahu jako supermetropoli. Stavět se má zejména v pražském prstenci.
Historická pravomoc magistrátu vytvářet a schvalovat územní plán Prahy do úplného detailu pro každý její kout (na rozdíl od dnešní praxe v ostatních krajích) je typickou ukázkou, jak si pražští zastupitelé, a to už od vzniku „Velké Prahy“ v roce 1922, představovali rozvoj a expanzi v tehdy ještě útulné pražské kotlině.
I přesto, že pražští zastupitelé byli vždy vyslanci svých obvodů (nyní městských částí), často zapomínali, odkud přišli, a naopak upevňovali vliv hlavního města na úkor pražských obcí. Na obranu některých, ne všichni zapomněli. 
Hlavní město Praha je krajem a obcí zároveň. Se všemi podstatnými pravomocemi, které také vydatně používá.
11 kruh obj
Finanční hospodaření Městské části Praha 15 je od jejího vzniku / 18.11.1994 / vyrovnané. MČ Praha 15 nemá ani korunu úvěrů, ale stejně tak dlouho je její financování předmětem diskuse. Trend financování městských částí a tím i Prahy 15 je rok od roku podrobován dalším a dalším zkouškám. 
I přesto, že až na výjimečné výkyvy, příjmy hlavního města Prahy a státního rozpočtu stoupají, MČ Praha 15 z tohoto růstu neprofituje. Ba naopak. Od roku 2006 postupně přichází o 30% svých příjmů z dotačních vztahů, ve kterých se Hlavní město Praha s městskými částmi dělí o daňové příjmy svých občanů.

Možná jste občas někde viděli, že se na vozovce podél chodníku, hlavně na sídlištích, objevila nově nakreslená místa pro parkování. Jak jsme zjistili, zvýšení parkovacích stání tímto způsobem přineslo v minulosti asi 350 míst a tento způsob navýšení parkovišť je již v Praze 15 vyčerpán. Některé další, již stavebně náročnější projekty na sídlištích byly novými radními zastaveny. 

Péči o zeleň v Praze stanovuje vyhláška. Najdete v ní také povinnost sekat trávu, která platí i pro soukromé vlastníky pozemků. Na vlastní zahradě je to přirozené. Povinnost ale platí i pro ty neoplocené pozemky. Ale ne pro všechny.

Projekty schválené před lety do přípravy v programu „Patnáctka domovem“ byly novým vedením zcela přerušeny včetně na etapy rozdělené komplexní ochrany v obydlených oblastech Hostivaře před povodní na Botiči. Všechny tabule s navrhovanou podobou té které revitalizace byly hned po podzimních volbách potichu odstraněny.

více ZDE

reklama kacaba