INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 

ods  TOP 091 
svob SSCR log
ban nazory R1 ban nazory R2
ban tst 1 ban tst 3 ban nazory R3
ban tst 2 ban tst 4 ban nazory R4

Projekty schválené před lety do přípravy v programu „Patnáctka domovem“ byly novým vedením zcela přerušeny včetně na etapy rozdělené komplexní ochrany v obydlených oblastech Hostivaře před povodní na Botiči. Všechny tabule s navrhovanou podobou té které revitalizace byly hned po podzimních volbách potichu odstraněny.

více ZDE

parky mini1
Veřejná zeleň a hostivařský lesopark
Hostivařský lesopark je součástí širšího přírodního parku Hostivař – Záběhlice od roku 1990. Jeho ochrana je zajišťována dle zákona č.114/1992 Sb. Má rozlohu 423 ha a leží v katastrálních územích Hostivař, Záběhlice a Petrovice.
Z pohledu vlastnictví jsou pozemky v jeho hostivařské části přibližně z poloviny na soukromých pozemcích desítek vlastníků, zbylou polovinu vlastní stát a hlavní město Praha.
VSV SF

Po desetiletích sociálního inženýrství lze sociální systém označit za prohnilý a neefektivní. 

Dílčí zpřísnění stávajících pravidel možná někde ušetřilo krátkodobě objem vyplácených sociálních dotací, stoupající náklady na udržení systému však vyrovnaly dílčí úspory. A vynalézavost žadatelů způsobila vyšší výdaje zase v jiných kapitolách. 
Podhoubím sociální pomoci je evolučně daná nutnost vzájemné pomoci k přežití ve skupině, která se vývojem osvědčila jako účinná.

I ti méně šikovní nebo ti, kterým jen přála méně štěstěna, ale museli pomoc opětovat. Museli se snažit pomoc oplácet. Jinak byli z komunity vyobcováni a mimo ní hynuli.
ZDR V
Moderní zdravotnictví s důrazem na řešení příčiny (ne až důsledku) nemoci a prevence zdraví je, podle mě, řešením pro budoucnost. 

Typickým příkladem nečinnosti je dnešní situace ve zdravotnictví. 

Jsme nad průměrem v počtu lékařů a počtu lůžek v nemocnicích, naopak pod průměrem v počtu zdravotních sester. A pod průměrem ve vlastní spoluúčasti pacientů. 
Téměř průběžný systém zdravotního pojištění (co se v roce od občanů na pojistném vybere, to se také většinou utratí) má u nás roční objem ca. 7,5 % HDP. Tedy o ca. 2,5 % méně, než je alespoň průměr rozvinutých evropských ekonomik.
Do zdravotní péče má stát vstupovat tak, aby řešil jeho finanční stabilitu, nastavoval mantinely, udržoval na vysoké úrovni fakultní výuku a umožňoval i další vzdělávání lékařů.
rodin mini Stárnutí obyvatel je zbytečně nahlíženo jen z pohledu budoucí neudržitelnosti průběžného důchodového systému. 
Přitom ponechat v rodině s dětmi co nejvíce z daní jejich členů by znamenalo i jejich menší závislost na státních sociálních systémech. 
Ti, co děti nemají, by pak měli, svými dříve zaplacenými vyššími daněmi, dílčí pomoc státu ve stáří „předplacenou“.
Pokud je kdokoli v produktivním věku a je zdráv, neměl by od státu ze sociálního systému očekávat téměř nic. 

reklama kacaba