INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 

ods  TOP 091 
svob SSCR log
ban nazory R1 ban nazory R2
ban tst 1 ban tst 3 ban nazory R3
ban tst 2 ban tst 4 ban nazory R4
PH212 DISKUZE O BUDOUCÍ PODOBĚ TOHOTO ÚZEMÍ JE PO PRVNÍ PŮLI.
Přicházející prázdniny, po několika peticích a mnoha zasedáních zastupitelstev, lze přirovnat k přestávce mezi poločasy.
Názorový pohled vlastníků, sousedů i většiny volených zástupců Prahy a Prahy 15, je zřejmý. 
S ohledem k tomu, že jsme tomuto tématu věnovali několik článků, se nyní snažíme, "před druhým poločasem", věc rekapitulovat. 
Ještě před týdnem byly na stole dvě varianty (níže uvedená první a druhá). Od minulé středy se sice počet variant nezměnil, rozhodovat se ale zřejmě bude mezi tou první a třetí.
broken mini

Předchozí nedůslednosti státu jsou nahrazovány novými zákony, ve kterých roste omezování svobod občanů, včetně jejich soukromí.

A klesá možnost jejich vlastní volby.

To není výsledek pohodlnosti úředníků.
Jde o zastrašovací taktiku politického systému - hybridu, který nás sice "harmonizuje" s dnešní Evropou, ale také vede pryč od svobodné republiky.
Okusování svobodné společnosti je realitou všedního dne. Už si možná ani neuvědomujeme, jak širokou míru svobody jsme měli možnost po roce 1989 zakusit.
Možnost lepší volby však stále existuje. 
Pracska 2 mini
V březnu se v zastupitelstvech hl. m. Prahy a městské části Praha 15 rozhodovalo o dalším způsobu využití rozsáhlého soukromého území
v okolí obchodního centra v Hostivaři. S rozdílnými výsledky.
Důvodem, proč tento článek vznikl, je hlavně fakt, že nejen veřejnost, ale i zastupitelé před jejich hlasováním, o postoji k využití tohoto území neměli k dispozici důležité informace. 
Informace, které někteří radní mají k dispozici i déle, než půl roku. 
Reálně existují zřejmě jen dvě varianty možného využití tohoto území.  
tab rek 17 MINI
Výměna osmého ministra Sobotkovy vlády doprovází mnoho silných slov. Jako kolovrátek se obemílá slogan "nejúspěšnější vláda".
Stejně jako asi nelze rozsoudit, zda bylo větším úspěchem finále MS ve fotbale v roce 1962 nebo zlato hokejistů z Nagana, tak i u úspěšnosti vlád je především věcí pohledu toho, kdo věc posuzuje.......fotbalista, hokejista, občanský či sociální demokrat, sám premiér.
Naše babičky používali větu: "Samochvála smrdí". Větou současnosti je spíše: "Když se nepochválím sám, nikdo jiný to za mě neudělá". 
pcr mini

Demokratický systém svobodné republiky důsledně prosazuje jednoznačné a co nejméně složité zákonodárství respektující svobodu jednotlivce - občana. 

K němu vede složitá cesta, na kterou je potřeba času a důvěry. V posledních letech prochází svobodná demokratická republika jednou ze svých krizí důvěry. Je vnějšími i vnitřními tlaky narušována a postupně nahrazována zřízením - hybridem, ve kterém jsou složitější zákony, vedoucí k omezování svobody jednotlivce, vysvětlovány, sice velmi obezřetně, ale návodně, jako důsledek slabosti demokracie.
A to často tím nejpodlejším způsobem – lid si tak prý žádá. Po účelové mediální masáži pak každé okusování svobodné republiky vypadá jako plnění vůle lidu.
pop map
Kulturní rozdíl je dnes všeobecně užívaným slovním spojením pro vysvětlení odlišností chování lidí na naší planetě. 
Každý má na to své chování právo. Dokud se ale jeho chování nezačne týkat toho druhého. 
Pak je vzájemná interakce chování také přirozenou součástí života. A o tu naší reakci nyní vedeme souboj.
Víra a náboženství, v množství jejích podob, je příznačným, ale bohužel často jen umocňujícím následkem rozdílů historických a teritoriálních.
Podstatnou, jistě ne jedinou příčinou, je i nerovnoměrný populační vývoj a rozevírající se nůžky lidské produktivity. 

reklama kacaba