INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 

ods  TOP 091 
svob SSCR log
ban nazory R1 ban nazory R2
ban tst 1 ban tst 3 ban nazory R3
ban tst 2 ban tst 4 ban nazory R4
EU mapa1
Se společným vývojem různých národů a jejich náboženství - kultur - má česká kotlina své historické zkušenosti. 

Byla i je jejich tavícím kotlem. 
I dnes se 98% české populace hlásí k více než desítce národností. Mimo Čechů, Moravanů a Slezanů jsou ty další zastoupeny v obyvatelstvu asi šesti procenty.
Cizinců u nás žije asi 450 tis., tvoří cca 4,2% populace. Z nich je 185tis. z EU a zbytek, tj. 265tis., z převážně nedalekých evropských zemí mimo unii.
vrt vid1 mini
Jak jsme avizovali v předchozím článku z 2. dubna, včera jsme na Magistrát hlavního města Prahy
podali připomínky k probíhající aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. 
 
V tomto řízení jde zejména o polohu koridoru vysokorychlostní železnice přes území Prahy 15 a výrazně se dotýká jak území Hostivaře, tak i Horních Měcholup. Níže v tomto článku najdete jak jednotlivé připomínky, tak i krátký komentář ke každé z nich.
Jedná se ale „jen“ o připomínky veřejnosti. Proč? 
vrz mapa
VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE V PRAZE 15 - TO NENÍ SCI-FI, ale dost možná první stavba páteřní dopravní sítě, ke které na Patnáctce dojde. 
Přes území Prahy 15 má procházet trasa RS1 evropské vysokorychlostní železnice. Koridor této trasy je aktuálně aplikován do Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. 
Harmonogram výstavby se proměňuje, ten optimistický začíná už v roce 2020 (to by bylo dříve, než začne stavba etapy 511 Pražského okruhu a Hostivařské spojky). Stavba má také prioritu Vlády ČR. Jde jistě o celostátně významnou stavbu, která ale ke zlepšení dopravy v Praze 15 nijak nepřispěje.
Jak ovlivní život na Patnáctce? A co nato místní radnice? 
EU MAPA
Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států a Evropské Rady, Parlamentu a Komise bylo dnes podepsáno v Římě. Má prý deklarovat jednotu států EU, související s obavami občanů z procesu vystoupení Velké Británie z unie a latentní migrační krize posledních let. 
Tedy společnou vizi budoucí unijní politiky.
Jde ale o dokumenty, které podpepsali, až na pár vyjímek, lidé, kteří dnešní stav unie způsobili. A dlouhou dobu strkali hlavu do písku před jejími nejzávažnějšími problémy.
Text ŘÍMSKÉHO PROHLÁŠENÍ v tomto článku. A ještě mnohem více.
bk mini
Bílou knihu jsem přečetl.
 
Podle mě jde o celkem dobře zpracované, ale pro občany unie návodné dílo.
A co už je, po pár společných prohlášeních paní Merkelové (Německo), pánů Junkera (předseda Evropské komise), Hollanda (Francie), Gentiloniho (Itálie) a Rajoje (Španělsko) také zřejmé, že směr nátlaku na ostatní státy EU povede přes pohrůžku vícerychlostní Evropou. 
Co z ní tedy mezi řádky čouhá, jak sláma z bot, je prosadit plán rychlejší integrace, tedy federalizace Evropské unie.

OKRUHY MIN

Téměř před rokem jsme psali o tomto plánu deformace páteřní dopravy na jihovýchodě Prahy.

Něchtěli jsme z počátku věřit, že by někdo takový nápad mohl vůbec prosazovat.

Důsledkem by bylo, že se z křížení Černokostelecké, Průmyslové a Štěrboholské spojky ( u Europarku ve Štěrboholech ), a to téměř celý den, stane vlastně jen jedno velké parkoviště. 
To by se táhlo až do Štěrbohol, Dolních Měcholup a Hostivaře, ale i do Strašnic. 
OMYL !!! Na pražském magistrátu se o něm znovu začalo jednat.
Jak má DEFORMAČNÍ PLÁN vypadat?
papiry
Výkon státní správy je státem přenesen (delegován) zejména na 22 městských částí (Praha 1 až Praha 22) jako na obce s rozšířenou působností (tzv. III. stupně). Stát tak deleguje výkon státní správy v přenesené působnosti na úředníky, kteří nejsou zaměstnanci státu, ale zaměstnanci městské části. 
Městské části výkon státní správy nečiní jen pro "své" občany, ale zpravidla i pro okolní městské části v tzv. správním obvodu. Stát určuje zákonem a vyhláškami rozsah činností výkonu státní správy obce s rozšířenou působností.....pravidla provozu, systemizovaná místa, tarifní mzdy, rozsah školení, software, hardware apod.  
A podle Ústavy ČR a dalších zákonů má také český stát za tuto službu platit tak, aby na ní jakákoli obec nebyla nucena doplácet.
ban 8 92
Na rozdíl od jiných obcí či měst v České republice městské části v Praze nepožívají ochrany podle zákona o obcích.
Praha má jako jediný kraj a jako jediná obec zároveň svůj vlastní zákon. 
Podle tohoto zákona (č.131/2000Sb. o hlavním městě Praze) a s ním související vyhlášky č.55/2000Sb. (Statut), nemají pražské městské části tato jinak zákonná práva místních samospráv garantována a jsou ve svém financování vazalsky odkázány na rozhodování jiného než vlastního zastupitelského orgánu, a to Zastupitelstva hlavního města Prahy. 

reklama kacaba