INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 

ods  TOP 091 
svob SSCR log
ban nazory R1 ban nazory R2
ban tst 1 ban tst 3 ban nazory R3
ban tst 2 ban tst 4 ban nazory R4
OKRUHY MIN

Téměř před rokem jsme psali o tomto plánu deformace páteřní dopravy na jihovýchodě Prahy.

Něchtěli jsme z počátku věřit, že by někdo takový nápad mohl vůbec prosazovat.

Důsledkem by bylo, že se z křížení Černokostelecké, Průmyslové a Štěrboholské spojky ( u Europarku ve Štěrboholech ), a to téměř celý den, stane vlastně jen jedno velké parkoviště. 
To by se táhlo až do Štěrbohol, Dolních Měcholup a Hostivaře, ale i do Strašnic. 
OMYL !!! Na pražském magistrátu se o něm znovu začalo jednat.
Jak má DEFORMAČNÍ PLÁN vypadat?
papiry
Výkon státní správy je státem přenesen (delegován) zejména na 22 městských částí (Praha 1 až Praha 22) jako na obce s rozšířenou působností (tzv. III. stupně). Stát tak deleguje výkon státní správy v přenesené působnosti na úředníky, kteří nejsou zaměstnanci státu, ale zaměstnanci městské části. 
Městské části výkon státní správy nečiní jen pro "své" občany, ale zpravidla i pro okolní městské části v tzv. správním obvodu. Stát určuje zákonem a vyhláškami rozsah činností výkonu státní správy obce s rozšířenou působností.....pravidla provozu, systemizovaná místa, tarifní mzdy, rozsah školení, software, hardware apod.  
A podle Ústavy ČR a dalších zákonů má také český stát za tuto službu platit tak, aby na ní jakákoli obec nebyla nucena doplácet.
ban 8 92
Na rozdíl od jiných obcí či měst v České republice městské části v Praze nepožívají ochrany podle zákona o obcích.
Praha má jako jediný kraj a jako jediná obec zároveň svůj vlastní zákon. 
Podle tohoto zákona (č.131/2000Sb. o hlavním městě Praze) a s ním související vyhlášky č.55/2000Sb. (Statut), nemají pražské městské části tato jinak zákonná práva místních samospráv garantována a jsou ve svém financování vazalsky odkázány na rozhodování jiného než vlastního zastupitelského orgánu, a to Zastupitelstva hlavního města Prahy. 
nez mapa Připravovaná podoba nízkoemisní zóny v Praze má mít svou hranici také v ul. Na padesátém a ul. Průběžné ve Strašnicích.
Zákaz vjezdu se má týkat dieslů vyrobených do roku 2001, za dva roky těch vyrobených do roku 2006. U benzíňáků těch vyrobených do roku 1993.
Všichni ostatní s mladšími vozidly si budou muset pro vjezd do centra, ale také do Strašnic, koupit na okno příslušnou nálepku (eko-plaketu).
Týká se všech nebydlících v "centrální" zóně, tedy i všech majitelů vozidel s trvalým bydlištěm v Praze 15. Za porušení bude pokuta do 2.500,- Kč. Potud k ochraně obyvatel centra Prahy. 
Nyní k ochraně obyvatel mimo toto centrum, počínaje u nás Zahradním Městem a Hostivaří. 
LP hostivar mini
Před 95 lety byla Hostivař připojena zákonem k „Velké Praze“. 
Při novém správním uspořádání od ní byly ve stejný rok odděleny osady Milíčov a Háje (dříve zvaná Malý Hostivař).
V Hostivaři tehdy žili na tři tisícovky obyvatel (v roce 1938 - 6tis., v r. 1989 - 17.330 a dnes 17.915). Hostivař je na tom pro srovnání v počtu obyvatel stejně jako Brandýs n. Lab., spolu s Horními Měcholupy (Praha 15) jsme větší než Kolín.
Ve správním obvodě Praha 15 (s Dubčí, Dolními Měcholupy, Štěrboholy a Petrovicemi) dnes žije více obyvatel, než v Mladé Boleslavi. 
tab 3 bil 17 Žádná vláda se asi nevyhne pokušení zkusit voličům předžvýkat výsledky hospodaření státu tak, aby z nich mohli mít i radost. 

U loňského rozpočtu se to té současné vládě podařilo dokonale. Stal se zázrak !!

Z původně plánovaných mínus 70 miliard se stalo plus 61 miliard.
Jeden pozitivní efekt ale tato malá habaďůra zázraků přecijen má. Vyvolala diskusi, za jakou cenu by šlo přebytkový rozpočet udržet trvale? 
A hlavně po roce 2020, kdy skončí toto grantové období fondů EU.
Protože český rozpočet se loni vyhoupl nad nulu hlavně díky penězům z Bruselu.
MAPA CELEK
Přípravy etapy 511 Pražského silničního okruhu a přeložka výpadovky I / 12 okolo Běchovic a Újezda vstupují do dalšího období.
Práce na projektu podle nového harmonogramu probíhají a mají zřejmě jen měsíční zpoždění. 
V březnu či dubnu by měl investor ( ŘSD ) předložit dokumentaci Ministerstvu životního prostředí s cílem získat vyjádření k opakovanému řízení o posouzení vlivu stavby na její okolí (EIA), bez kterého nelze dokončit řízení o vydání územního rozhodnutí na tyto stavby. Včerejší informace z pražského zastupitelstva i související dokumenty jsou také plné výzev veřejnosti, aby se jasněji projevila při prosazování tohoto projektu.
My jistě pozadu nezůstaneme. 
Jaké nebezpečí ale tedy hrozí? O tom je také tento článek.
dop mini mini
Hledět na parkovací zóny v dnešní podobě, aplikované v centru Prahy, jako na celopražský recept, je podle nás nevhodné.

Jejich plošné zavedení by přineslo řadu rizik s nepředvídatelnými důsledky. 

Náš pohled, z Hostivaře a Horních Měcholup, je navíc komplikován nedokončenou dopravní sítí komunikací na celém jihovýchodě Prahy, připravenou pražskou nízkoemisní zónou a velmi řídkým systémem P+R záchytných parkovišť pro mimopražské návštěvníky. 
Rozšiřování zón se nezastavilo i přesto, že celopražská představa dosud není známa ani schválena.
OBR 3
Nejen přes Hostivař, ale i okolní městské obce, se ve všední den převalí ráno a odpoledne tranzitní stádo čítající desetitisíce hlav.
 
Často už i o víkendu to bývá podobné.
Z měření intenzity dopravy v minulém roce vyplývá, že ulicí Švehlova v Hostivaři projede denně okolo 37.000 vozidel. V době měření víc, než projelo Strahovským tunelem na městském okruhu.ulicí K Horkám jsou a budou obě součástí tranzitního propojení mezi centrem a městskými okruhy. A to i po dokončení silničních okruhů.
Pro řešení tranzitní dopravy, v úseku mezi konečnou tramvají (nové náměstí) v Hostivaři a napojením na dálnici D1 na Jižním Městě je třeba hledat nové řešení. 
Odvést tranzit pod zem.

reklama kacaba