INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban np
ban pmenu
511 bann
ban naz obec
ban tst zrusene projekty
ban naz mesto
ban tst prazske hospodareni
ban naz cech
ban volby POL
ban naz odj
ban taxi zelva

TOPlist

 

EU MAPA3
Pohled na uspořádání vztahů v Evropské unii ztratil barevné vidění. Buď jste pro socialistickou federaci, nebo dostáváte automaticky nálepku rasisty či fašisty. Dnešní snaha o koncentraci síly do bruselského centra není pokusem o záchranu idejí EU, ale o její další posun doleva. A k vládě síly.

Doprovází ji ještě vyšší míra sociálního státu v podobě, která :
  • potlačuje podporu tradiční pro-rodinné politiky a naopak přenáší vliv na výchovu dětí a mládeže více na stát,
  • upravuje sociální systém pro potřeby imigrace, která má být napříště univerzálním lékem na ne-růst evropského obyvatelstva. 
Jde tak nejen o zakrytí nedůsledností a neschopnosti přiměřené reakce na společenské problémy, ale v ekonomickém důsledku také o krok zpět v konkureceschopnosti EU ve světě. A je také doprovázena bezbřehou tolerancí k odlišným kulturám i sebemrskačstvím za bývalý kolonialismus. 
cp 2018 2 mini
Letos, a to už zřejmě od května, bude Evropská unie řešit svou budoucnost.
Připravuje se série jednání, jejichž výsledek lze předvídat. Bude o avizované změně poměrů v unii.

Jak se snažíme níže ukázat, půjde o takticky namíchanou směs potřebných a zřejmě i většinově uznávaných, ale také i méně přijatelných či zcela odmítaných opatření. Změn, které mají společný cíl – centrálně řízenou ekonomiku a federativně uspořádanou moc s rozhodováním kvalifikované většiny.

Téměř všechny díly trendu avizovaného vývoje Evropské unie chápeme jako protisměrné, jdoucí proti snaze o vyšší konkurenceschopnost evropských zemí ve světovém ringu.

 
PV mini Evropa patří nám a my patříme Evropě. 
Evropa je našim domovem*Falešná Evropa je utopická a tyranská*Musíme bránit skutečnou Evropu*Solidarita a občanská spolupatřičnost povzbuzují aktivní zájem* Nejsme pasivní poddaní* Národní stát je znakem Evropy*
* Nepodporujeme vnucenou a vynucenou jednotu * Křesťanství podnítilo kulturní jednotu * Křesťanské kořeny živí Evropu * Klasické kořeny povzbuzují výtečnost * Evropa je sdíleným projektem * Ztrácíme svůj domov * Falešná svoboda převládá * Individualismus, osamělost a bezúčelnost jsou rozšířené * Regulují nás a spravují * Multikulturalismus nefunguje * Falše přibývá * Technokratická tyranie sílí * .........
sdk 15 Ať se podíváme na téměř každý způsob, jakým si stát peníze zajišťuje, od výběru daní, sociálních a zdravotních sytémů i ve stanovování poplatků, tak není stanoven úměrně, ale progresivně a selektivně. 

Co víc, ani tyto nerovné způsoby zajištění příjmů na chod státu nestačí, musí si i dále na svůj chod půjčovat. 
Protože ještě vyšší míra zdanění by už přímo ohrožovalla ekonomickou stabilitu země, jsou nové dluhy posledním zdrojem sociálního státu. 

e map sk

Vztahy v Evropské unii čelí, mírně řečeno, nedorozumění.

Zejména tváří v tvář narůstajícím problémům s nezvladatelnou imigrací se dále prohlubuje názorová nejednotnost.
Snahou tvrdého jádra je nyní zřejmě zlomit ty ostatní.
Vše se ale zdá býti spíše jen důsledkem velmi protichůdných pohledů na dlouhodobou podobu EU.
Po podpisu Lisabonské smlouvy v roce 2007 předaly národní státy mandát k řešením na půdu Evropské komise a jen několika státům, které dokáží vytvořit tzv. kvalifikovanou většinu.
plap stnd
Volby ukázaly, že ANO bude zřejmě střednědobě součástí politického systému v České republice. Již tři roky také platí, že na politicky menšinovém okraji je dnes už také nesouhlas s účastí členů a agentů StB ve vládě. 
Ministrem i jeho náměstkem tak od té doby může nově být například nejen bývalý člen ÚV KSČ, ale také důstojník i agent bývalé komunistické policie.
Koncem roku 2014 byl totiž lustrační zákon znovu okleštěn prostřednictvím zákona jiného – služebního. 
Mimo změny politické mapy, i měnícího se postoje k naší nedávné minulosti, ale čekají politickou reprezentaci vážná rozhodnutí, která mohou ovlivnit naši budoucnost na dlouho dopředu.
PJ 22 uvod Autokratické systémy omezující, více či méně, svobodu člověka či celých národů, měly a mají stále se opakující rysy způsobu vlády. To, že se těmto režimům historicky i dnes daří, je vcelku logické. Nemíří ve své represi na většinu. Ta je naopak udržována v přesvědčení, že se jí daří dobře. A že nastolený způsob vlády musí, pro ještě větší blaho většiny, někdy více, někdy méně, utáhnout šrouby.
Označení viníka, který blaho podkopává, je tak nedílnou součástí chodu takového režimu. Stejně jako vyvolání strachu. Od mírnějších forem až po tuhé a násilné komunistické, náboženské či vojenské diktatury. Jen forma se liší. Navodit použité prostředky jako normalitu jsou při udržování režimu obvyklé. Když se ukáží už jako všeobecně neobhajitelné, pak je nezbytné je tajit. Ve zkratce – SMRAD, ALE TEPLÍČKO.
Režimy se hroutí až poté, co se s nimi většina, buď přímo či svou rezistencí, už přestává legitimovat. Často to ale trvá i desítky let.
BL MINI V Německu a Rakousku volby už proběhly. A u nás začala honička na nerozhodnuté voliče.
Předvolební průzkumy se změnily. 
Ve sněmovně zřejmě zasedne až osm politických stran.
Může to stále ale ještě dopadnout i tak, že jich parlamentní hranici překročí jen pět.
Strany, které v součtu ve volbách získají 40 % voličů, budou mít ve sněmovně pravděpodobně většinu. Ta by mohla být zajištěna i jen dvěma stranami. Při jisté shodě náhod by mohlo jít i o většinu ústavní. Stejně tak ale může nastat i povolební pat.
Způsobem dříve nevídaným se totiž zvedl prach v aréně politické koridy. Vypadá to, že v sobotu, dvě hodiny po obědě, až prach arény dosedne, může být poražených většina.
b kniha 17 2
Na podzim začíná další kolo jednání o budoucí podobě Evropské unie.

Evropská komise i některé větší státy evidentně touží po vyšší integraci a rozšíření EUROzóny.

Aby mohl být navozen pocit, že ještě není rozhodnuto, na jaře představitelé EU zveřejnili 5 možných scénářů.
Mezitím ale strašení "dvourychlostní Evropou" nemají nikoho nechat na pochybách, že scénář je jen jeden - federace a socialismus.