INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban np
ban pmenu
511 bann
ban naz obec
ban tst zrusene projekty
ban naz mesto
ban taxi zelva

TOPlist

ban tst prazske hospodareni
ban naz cech
ban nazory R3
ban naz odj

 

sdk 15
Ať se podíváme na téměř každý způsob, jakým si stát peníze zajišťuje, od výběru daní, sociálních a zdravotních sytémů i ve stanovování poplatků, tak není stanoven úměrně, ale progresivně a selektivně. 

Co víc, ani tyto nerovné způsoby zajištění příjmů na chod státu nestačí, musí si i dále na svůj chod půjčovat. 
Protože ještě vyšší míra zdanění by už přímo ohrožovalla ekonomickou stabilitu země, jsou nové dluhy posledním zdrojem sociálního státu. 

Jak by se mohl stát chovat při obstarávání svých zdrojů, ale také jak by s nimi mohl i vyjít? O tom všem je tento článek.
Příjmy státu - změna systému přerozdělení zdrojů

Progresivní model výběru příjmů od občanů /více vyděláš, ještě více odevzdáš/ je amorální a svobodnou společnost ohrožující model, který podněcuje ty horší lidské vlastnosti a vytváří podhoubí pro zneužívání, šedou ekonomiku, daňové úniky, .... A plodí nenávist mezi skupinami obyvatel.
Historicky byl progresivní model zdanění zaveden na přechodné období po 2. světové válce. Ale státní rozpočty na něj tak navykly, že, až na výjimky, neměla žádná reprezentace odvahu od něj ustoupit. Někdy výmluvou na sociální dopady, jindy na ekonomickou recesi, ...... Neodvaha se jako červená nit line většinou evropských politických systémů a oslabuje svobodnou společnost.

Stát se tak zkrátka chovat nemá. Solidární má být jen při přerozdělení těchto zdrojů.
A přerozdělovat jen to nejnutnější.


Příjmy státu – celkové zdanění a splácení dluhu

SDK graf 11 18
x
Pomocí zákonů dnes stát určuje míru zdanění - složenou daňovou kvótu - na úrovni ca. 35 % k HDP. Tato aktuální hladina zdanění občanů znamená, že dnem, ve kterém daňoví poplatníci a firmy přestávají své veškeré vydělané peníze platit do státní kasy, a začínají teprve vydělávat "na sebe" a svou rodinu, začíná letos 29. května.
Zdanění občanů je schované všude. Od daní přímých až po ty spotřební, od pojistného až k různým poplatkům.
 
S každoročně novým dluhem tak republika potřebuje na svůj chod téměř čtyřicet procent toho, co se v ní každoročně vytvoří. 

Nižší přerozdělení by mohlo směrovat míru zdanění na 
dlouhodobý cíl - složenou daňovou kvótu na úrovni 32 %.
Po dobu splácení státního dluhu by sice míra zdanění příliš neklesla, ale pro přehlednost by splácení státního dluhu bylo začleněno do daňového systému (např. jako část DPH a část spotřební daně) tak, aby z vybraných daní a poplatků odcházely ročně 1 - 3 % HDP na jeho splácení. 

SROVN EU SVET mini x
Státní dluh bychom tak splatili, to podle nastavené rychlosti, od 10 do 25 let. 

Po téměř čtvrtstoletí splácení bychom ale už uměli hospodařit se zdaněním na úrovni 32 % HDP a několika procenty rezervy. Měli bychom tím vlastně přebytkový rozpočet. 
A byli bychom v té době pravděpodobně, s takto nastavenou daňovou zátěží občanů a firem, i dále ve světě konkurenceschopní.

Spravedlivé splácet dluh ihned by bylo i proto, že by jej splatila drtivá část té generace, která dluhy vytvořila a zkonzumovala.
  
Mít dluhově nezatíženou ekonomiku a relativně nízkou míru zdanění zaručuje konkurenceschopnost i bezpečnost republiky. Rozšiřující se mor laciného, ale už nesplatitelného zadlužení a vysoké míry zdanění občanů většiny rozvinutých ekonomik (včetně zemí Eurozóny - viz tabulka), by pro nás příkladem být neměl.

Jak by tedy stát měl, ve svých běžných výdajích, vyjít s mírou zdanění (složená daňová kvóta - SDK) na úrovni 32 % podílu na HDP ?

Diskuse o počtu sazeb a výši DPH, výši spotřebních daní a dalších typech daně je neustále se opakující bouří ve sklenici vody a spíše o souboji lobbistických skupin o co nejvýhodnější pozici.
Na celistvou podporu podnikání mají tato opatření jen okrajový vliv. Jde daleko více o nastavení celkové, únosné a konkurenceschopné míry zdanění.

GR 18
Mimo důchodů jsou v rozpočtech státu, krajů a obcí další sociální dávky či výhody v objemech desítek miliard korun. 

Přitom země potřebuje miliardy na zaručení naší vnější i vnitřní obrany, na zdravotnictví, na vědu a výzkum, na páteřní infrastrukturu i na splácení dluhu. 

Udržet rozpočty zároveň vyrovnané znamená velkou změnu jejich podoby. 
Abychom dalším generacím nepředávali místo moderní a konkurenceschopné republiky jen skanzen pro asijské turisty.

 

CP04 16 2 x
Je také dlouhodobě nemožné se spoléhat na vylepšování státního rozpočtu unijními dotacemi tak, jak se tomu děje už druhou dekádu.

Zejména v posledních čtyřech letech šlo, administrativní souhrou okolností, průměrně o vylepšení téměř 100 miliardami Kč každý rok. 

Toto "vylepšování" zřejmě v roce 2020 skončí. To je už za dva roky.

Výdaje státu - změna systému přerozdělení zdrojů

GR HYP1 Dříve či později, bude nezbytné státní rozpočet změnit od základu. 
Bude nás k tomu zavazovat nejen plnění našich vnější závazků, ale také vlastní zájem na postupném dohánění pelotonu vyspělých států.

K nové skladbě rozpočtu se také nedá přejít z roku na rok. Změna rozpočtu by vyžadovala zjednodušení i změny desítek zákonů. Jistě by se to neobešlo bez protestů, i pokusů o změnu vlády. Tak už to, nejen u nás, chodívá. 
Také netvrdím, že to musí být právě takový poměr výdajů, jak je v grafu znázorněn. 

Téměř jistě ale bude uvedené výdajové poměry rozpočtu nezbytné vynaložit na důchody, obranu a zdravotnictví. Začneme-li dluh postupně a systematicky splácet, pak se v grafu uvedený, poměrně velký výdajový podíl časem stane rozpočtovou rezervou. Pokud ne, velmi brzy bychom se stejně k tak velkému podílu výdajů na dluhovou službu 
nakonec stejně "provypůjčovali". 

Nebo neuděláme nic a budeme čekat, co se stane.

Harmonizace míry zdanění občanů s páteřními ekonomikami eurozóny okolo 40% (dnes v ČR ca. 35%) a úděsný státní dluh po vzoru těchto zemí na úrovni okolo 100% HDP (odpovídá úrovni dluhu okolo 5,3 bil. Kč / dnes v ČR 1,6 bil. Kč) je zřejmě líbivým scénářem části české politické scény. 

 Zda takový scénář podporovat si už si musí každý rohodnout sám.

 Michal Frauenterka - převzatý aktualizovaný článek z www.radni.cz 

 zdroje dat: MF ČR

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:
LUSTRACE, ALE I REPUBLIKA PŘED VÁŽNÝMI ROZHODNUTÍMI A S NEJASNOU PARLAMENTNÍ VĚTŠINOU
NENÍ DÁLE MOŽNÉ PŘED TÍM ZAVÍRAT OČI. NEBO SE DÍVAT JINAM. JE TŘEBA PŘIJMOUT KLÍČOVÁ ROZHODNUTÍ
AŽ V SOBOTU SEDNE PRACH A V NEDĚLI ZASCHNE KREV
NOVÁ PODOBA EVROPSKÉ UNIE - Ma&Me SE UŽ ZAČÍT BÁT?
JÍT DÁL - ALE KUDY ?
JEŠTĚ NEJSME V PASTI
ŘÍMSKÉ PROHLÁŠENÍ 25.BŘEZNA 2017 - NEJDE O TO CO, ALE KDO JEJ PODEPSAL
KULTURNÍ ROZDÍLY JSOU A BUDOU aneb REPUBLIKA BY MĚLA BÝTI LÉPE PŘIPRAVENA
OPAKOVANÁ LEŽ JE ZASE JENOM LŽÍ
PŘES ČÁRU SMYSLU EVROPSKÉ UNIE
PŘEBYTKOVÝ STÁTNÍ ROZPOČET 2016 - U SNĚDENÉHO KRÁMU S UNIÍ V ZÁDECH

 

ban kalendar

DNES JE středa 19.9.2018

Svátek má Zita, zítra Oleg