INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 

ods  TOP 091 
svob SSCR log

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

jmenuji se Michal Frauenterka jsem zastupitelem MČ Praha 15. Jako zastupitel a Pražan jsem letos, stejně jako v předchozích několika letech z pozice předsedy finančního výboru ZMČ Praha 15, opakovaně kritizoval pražská vedení z diskriminačního přístupu vůči městským částem kvůli podfinancování samosprávných činností a z nečinnosti ve věci nízkého příspěvku na výkon státní správy. Při projednávání posledních dvou rozpočtů navíc podle mého názoru došlo i k nedodržení řádného projednání připomínek a námitek řady městských částí podle §6 Statutu HMP.

Vím, pro ty z vás, kteří se v pražské politice pohybujete již delší dobu, to není nic nového.

m obvody2
Hlavnímu městu Praze byl dán do vínku neřešitelný rozpor - je obcí a krajem zároveň.
Z historie expanze Prahy za její hradby lze jednoduše doložit, že se do dnešní podoby dopracovala vesměs nedobrovolným spojením. Dnes je asi jedno, jak vypadaly konkrétní detaily a argumenty vesměs násilných důvodů postupného připojení v roce 1922 a mezi lety 1960 - 1974.

V roce 1922 bylo k Praze připojeno 10 měst a 27 obcí, v období totalitního režimu pak dalších na 50 městeček a obcí. (pozn.: začlenění měst a obcí do větších celků – v roce 1922 bylo 20 obvodů, po válce 16 obvodů, od roku 1960 už jen 10 obvodů. Za posledních 20 let se ustálil počet městských částí na 57 rozdělených do 22 správních obvodů. 
Podle zákona o územním členění státu má ale Praha stále jen 10 obvodů – tento zákon nebyl se stávajícím stavem nikdy harmonizován!!!.

Co bylo společné téměř všem přičleněným městům a obcím byla ztráta jejich suverenity a svébytnosti. Způsob vedení hlavního města Prahy se od roku 1922 velmi rychle výrazně centralizoval a tomu odpovídal i model politický a model financování obvodů-městských částí. Jakkoli bylo centrální vedení města v logice komunistické politiky v období 1948 - 1989, vývoj za posledních 25 let jako decentralizační vypadá jen na první pohled.


A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst metropolitni plan ban tst prazske hospodareni

reklama kacaba