INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 

ods  TOP 091 
svob SSCR log
p volba ban
O přímé volbě prezidenta hovoří nejen konzervativci a někteří liberálové, ale i část ústavních právníků, jako o kroku stranou od smyslu konstrukce naší nejvyšší právní normy – Ústavy ČR.

Větší část českého parlamentu nyní veřejně prohlašuje, že přímou volbu je třeba rozšířit i do krajů a obcí, možná ještě dál.
Velmi dlouhá diskuse o zavedení dalších většinových prvků do volebního zákona, zejména při volbách  do poslanecké sněmovny, trvající už od konce 90. let, k ničemu nedospěla. Zasáhl Ústavní soud.
Potvrdil základní námitku, že tehdy schválený zákon omezuje volnou soutěž politických stran a rovnost šancí politických subjektů na úspěch. 
11 kruh obj
Pro podnikatele, ale zejména pro ty, kteří se před blízkými komunálními volbami rozhodují vzít (či nevzít) na sebe odpovědnost za správu obce, je určen tento článek. 
Jak uvedeme níže, nově implementované zákony do českého právního řádu už do značné míry determinují svobodnou vůli a právo občana sdružovat se v politických stranách či vykonávat veřejnou funkci zastupitele.
S jejich aktivitami politickými, či jejich zájmem podílet se na správě věcí veřejných prostřednictvím svého členství v orgánech obce, jsou totiž nově spojeny s povinnostmi, které se již netýkají jen jich samotných, ale i jejich rodin i širšího příbuzenstva.
A v některých případech nejenom po dobu jejich angažmá, či krátce po něm, ale doživotně.
hdp 1915 2010 miniprim. zdroj:
Britské listy
V přiloženém grafu lze jednoduše rozpoznat, jak za poslední století politika ovlivňovala i naši ekonomickou pozici ve světě. Jak na velmi podobné úrovni byla před válkou jak ve srovnání se západoevropským průměrem, tak i s Německem. 
Až do nástupu komunismu u nás, a na západě Marshallova plánu, byla výchozí úroveň téměř stejná. A to některé státy byly po válce zničené daleko více, než my.
Naše ekonomika následně, také politickými zásahy, změnila svou strukturu a ztrácela konkurenceschopnost. Zaostávala. 
To jsme dostali v roce 1989 do vínku. Po téměř 27 letech se jistě stala otevřenou a světově konkurenceschopnou. Daří se nám zboží víc vyvážet, než dovážet. I díky některým politickým zásahům se ale její struktura mění jen zvolna. 
pcr mini Demokratický systém svobodné republiky důsledně prosazuje jednoznačné a co nejméně složité zákonodárství respektující svobodu jednotlivce - občana. K němu vede složitá cesta, na kterou je potřeba času a důvěry. V posledních letech prochází svobodná demokratická republika jednou ze svých krizí důvěry. 

Je vnějšími i vnitřními tlaky narušována a postupně nahrazována zřízením - hybridem, ve kterém jsou složitější zákony, vedoucí k omezování svobody jednotlivce, vysvětlovány, sice velmi obezřetně, ale návodně, jako důsledek slabosti demokracie.
maple
Každý den nová omezení svobody občanů, prý vždy pro zavedení většího pořádku.
Jednou kvůli dohledu nad podnikateli, jindy nad domkáři. A také nad rodiči.
 
Kdo přijde na řadu přístě? Vlastníci pozemků? 
Myslíte si, že pozemek, který máte zapsaný do katastru nemovitostí, je váš?
U toho, který je zároveň veřejně přístupnou zelení, by to tak za chvíli nemuselo být!!!
mini kou 
Rozhovor nám poskytl pan Jan Koukal,
bývalý pražský primátor a diplomat,
dnes vysokoškolský pedagog a podnikatel.
tab ZP
Co tato vláda za dva a půl roku dokázala?
Pokusila se korumpovat více než 3 milióny obyvatel. Vysoko nad rámec toho, co si státní rozpočet může dovolit.
"Úžasná" taktika vládnoucích stran, které při posledních parlamentních volbách pro svou většinu nepotřebovali ani 2,5 mil. voličů.
A takto to bude vypadat dalších deset let?

reklama kacaba