INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 

ods  TOP 091 
svob SSCR log
mapa 123
  • dokončení Pražského okruhu včetně jeho části – etapy 511
  • dokončení Městského okruhu z lanového mostu na Jarov
  • realizace Hostivařské spojky - obchvatu několika městských částí
JSOU STÁLE V OHROŽENÍ.
Jaké plány v dopravě jsou pro jihovýchod Prahy vlastně přichystány?

V našich rubrikách trvale sledovaných témat pravidelně informujeme a doplňujeme aktuality z vývoje a přípravy dopravní infrastruktury jihovýchodu Prahy.

Zejména těch, které výrazně ovlivňují stávající, léta stagnující dokončení zdejší dopravní infrastruktury.

V přiložené mapě dole najdete všechny podstatné návrhy.
Některé z nich jsou „u ledu“, některé jsou sice hl. m. Prahou navenek podporované, v jejich přípravě a realizaci se ale téměř deset let nestalo skoro nic. 
Dokončení vleklých soudních tahanic a nespokojenost občanů i většiny starostů ale snad hýbe ledy i v tomto „pražském zákoutí“. Stále ale není vyhráno.

 

SOUHRN PLÁNOVANÉ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY:

SILNIČNÍ DOPRAVA
 
PRAŽSKÝ SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY (SOKP)
Od roku 2007 probíhá územní řízení na etapu 511 tohoto okruhu. Aktuálně je tento proces v klíčové fázi, jejíž výsledek lze jen odhadovat (více ZDE). Předpokládané zahájení stavby, plánované na rok 2019, je spíše přáním, než racionálním odhadem. Znovu se také zvedají její odpůrci ve snaze zabrzdit realizaci etapy SOKP č. 511, ale také severní etapy /č. 517-520/ a přicházejí s tzv. regionální variantou, která by ale jihovýchodu Prahy skutečnou úlevu od tranzitní dopravy nepřinesla.
podp raz
 
MĚSTSKÝ (VNITŘNÍ) SILNIČNÍ OKRUH
Téměř deset let zastavená příprava dokončení závěrečné etapy městského okruhu (kde jinde, než na jihovýchodě Prahy) mezi lanovým mostem v Hostivaři a Jarovem, byla letos obnovena. Stejně jako v případě dálničního okruhu SOKP nyní Zelení přichází se snahou o deformaci tohoto plánu (více ZDE). Navrhují, aby trvale dopravní zátěž městského okruhu nesly ulice Průmyslová a Českobrodská.
podp raz
 
HOSTIVAŘSKÁ SPOJKA - RADIÁLA (SPOJNICE) MEZI SOKP A MĚSTSKÝM OKRUHEM
Nedílná součást navrženého dopravního systému je vlastně sloučeným systémem silničních obchvatů Uhříněvsi, Dolních Měcholup a Hostivaře, napojeným na východě na etapu 511 SOKP a na západě na městský okruh právě na křížení u lanového mostu v Hostivaři. Blokace dokončení silničních okruhů znamená zároveň nebezpečí i pro tuto radiálu a její příprava je právě probíhající diskusí o deformaci tohoto systému dále na okraji zájmu investora - hl. m. Prahy (více ZDE).
podp raz
 
DÍLČÍ SILNIČNÍ PROPOJENÍ
Na výše uvedenou páteřní síť navazuje několik dílčích propojení a úprav silničních tahů, které najdete také v námi vytvořené mapě. K tomu připojujeme náš vlastní návrh na doplnění – obchvat přetížených
komunikací K Horkám, Švehlova a Hornoměcholupská (více ZDE) a změnu obchvatu mezi ulicí Novopetrovickou a Hostivařskou spojkou za valem u Kauflandu.
podp raz
METRO
 
V přípravě prodloužení trasy A pražského metra rozvětvením (ze stanice Strašnické) do dvou tras do Dubče a na nádraží Hostivař již nový územní plán nepočítá. My toto zastavení expanze vítáme, metro by přineslo velký tlak na zahuštění území.
VLAK
  V přípravě je pokračování v rekonstrukci benešovské dráhy vybudováním nových stanic Zahradní Město a Eden a renovace nádraží Vršovice, která letos začíná. podp raz
TRAMVAJ
Okruhování tramvajových linek je plánováno jak směrem do Horních Měcholup, tak i do Štěrbohol. Oba okruhy budou vedeny prodloužením tramvajových tras ze stávající konečné tramvají v Hostivaři (zůstane zde zastávka). Příprava nijak za poslední léta nepokročila, poslední studie je z roku 2012.

Severní tramvajový okruh
by měl pokračovat z Hostivaře na sever v trase železniční vlečky s plánovaným napojením na tramvajovou trať na ulici Černokostelecké. Trasa není v návrhu územního plánu, ale Kapacitní železniční koridor stále existuje.
 
Jižní tramvajový okruh je navržen po ulici Hornoměcholupské a Novopetrovické směrem zpět do centra přes Háje k dnešní konečné na Spořilově. Trasa je v návrhu územního plánu.

podp raz
AUTOBUS
 
Autobusová doprava zůstává ve stejné podobě až na drobné úpravy tak jako dosud. Po dílčích komunikačních a železničních úpravách a po prodloužení tramvajových linek jistě nastanou příslušné úpravy. TROLEJBUSY – pražská hromadná doprava s trolejbusovou dopravou nepočítá. Škoda.
RYCHLOVLAK - VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE
 
Přes území Prahy 15 má procházet, snad převážně tunelová, trasa RS1 evropské vysokorychlostní železnice. Trasa má také přímou stavební a provozní souvislost s připravovanou železniční zastávkou Zahradní město. Provozní rychlost v tomto úseku je uvažována ve studiích v rozmezí 200 - 250 km/hod. Začátek výstavby trasy je v harmonogramu SŽDC (Správa železniční a drážní cesty) připravován už za tři roky.
Koridor této trasy je již aplikován do Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Zajímáme se zejména o vliv na prostředí pro život obyvatel při její stavbě i o trvalé zatížení a podobu zaústění tunelu poblíž lokality Na Groši (Hostivař) a u Javorové čtvrťi (Horní Měcholupy). Naše podrobné písemné připomínky, které jsme hl. m. Praze k tomuto projektu podali, najdete ZDE.

MAPA NEDOKONČENÉ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY + NÁVRHY iZÍTRA.info

MAP TRANS3

 

 

 


A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst hosivarsky lesopark ban tst zrusene projekty ban tst hostivarska spojka

reklama kacaba