INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

ban nova rubrika postrehy odjinud 

Je začátek školního roku, skončily prázdniny a nám se nabízí zamyšlení, co všechno tato skutečnost přináší. Zejména v rodinách žáků, a s mimořádným důrazem na ty, ve kterých jejich dítě zasedá do školních lavic poprvé – v rodinách našich prvňáčků. Mění se podstatně jejich denní rytmus, mění se prostředí, přicházejí nové úkoly a povinnosti.

Někteří se na školu, spolužáky a všechno co s tím souvisí, těší, jiní tuto změnu zvládají hůře. Celá rodina, učitelé, pracovníci školy a vlastně i my všichni více nebo méně intenzivně tuto změnu vnímáme. Přejme si, ať se našim žákům ve škole líbí, ať jsou při vzdělávání úspěšní a ať tento proces přináší radost jim i nám ostatním.

V moudrých knihách se píše, že škola je kolébkou poznání. Ale tak jako čas strávený v kolébce je jenom jednou z etap životní cesty i doba strávená na různých stupních a typech škol - je jenom časově omezeným úsekem naší cesty za poznáním. Se světem kolem sebe se seznamujeme již od narození, učíme se jej vnímat, rozumět mu, komunikovat, vyjadřovat své pocity apod. Rovněž po ukončení školní docházky, po nástupu do práce a občanského života se denně setkáváme s novými skutečnostmi a poznatky. Nové znalosti a dovednosti získáváme vědomě někdy i bez hlubšího uvědomění. Souhrnně řečeno, učíme se po celý život a to buď formálním vzděláváním v různých vzdělávacích institucích a při vzdělávacích akcích, nebo vlastním každodenním neformálním učením.

Vývoj celospolečenského poznání, vědy a techniky postupuje takovým tempem, že školy, i při maximální snaze, nemohou na všechny tyto skutečnosti dostatečně rychle reagovat, předvídat vývoj na několik desítek let dopředu a promítnout všechno potřebné do svých vzdělávacích programů. To je jeden z hlavních důvodů, proč se celoživotní učení stává stále významnější celospolečenskou potřebou. Také Evropská komise vyhlásila rok 2015 rokem celoživotního učení. Jako příklad si třeba uveďme jenom tuto skutečnost: kdo z občanů střední a starší věkové skupiny se dověděl v průběhu školní docházky něco o osobních počítačích, internetových sítích, komunikaci pomocí mobilů, o sociálních sítích, fungování finančních a kapitálových trhů, potřebě cizojazyčné komunikace apod.? Chybějící potřebné znalosti z těchto oblastí jsou dnes snadno zneužitelné různými kriminálními živly.

Vycházejíc z uvedených skutečností si proto TOP 09 dala do svého volebního programu jako jednu z priorit podporu celoživotního učení. Rádi bychom umožnili našim spoluobčanům, kteří v určité oblasti pociťují potřebu si doplnit nebo získat potřebné znalosti a dovednosti, aby tuto šanci měli.

Milí spoluobčané, obracíme se na Vás s prosbou o sdělení Vašich názorů a návrhů na potřebu a podporu celoživotního učení v určitých konkrétních oblastech a i dalších námětů týkajících se této problematiky. Těšíme se předem na Vaše informace.

Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
zastupitel ZMČ Praha 15, TOP 09

TOP 091

reklama kacaba